Building - commercial services - luxury apartments Building - commercial services - luxury apartments

Location: Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City
Owner: Gotec Vietnam Co., Ltd


BINH AN INTERNATIONAL HOSPITAL BINH AN INTERNATIONAL HOSPITAL

Tổng mức đầu tư : 2.500 tỷ

Quy mô :  09 tầng + 01 hầm

Công việc : Hoàn tất Quy hoạch chi tiết 1/500 - Thiết kế cơ sở - Thiết kế kĩ thuật

Đang xây dựng


6 blocks of apartment Charm Plaza I 6 blocks of apartment Charm Plaza I

Location: Di An town- Di An district - Binh Duong Province
Investor: DCT Partners VN Co., LTD


The compound hotel - ofice Buon Ma Thuot The compound hotel - ofice Buon Ma Thuot

Location: Tan Loi Ward - Buon Ma Thuot city - Daklak
Investor: Nam Phat Joint - Venture Company


High grade  Asia Tower High grade Asia Tower

Location: 250 Lâm Văn Bền St., Tan Kieng Ward, District 7, Hcm city


Fahasa Nguyen Hue Bookstore Fahasa Nguyen Hue Bookstore

Location: 40-42 Nguyen Hue, Ben Nghe Ward, District 1
Investor: Fahasa Book publishing Company
Scale: 20.100 m2 - 1 basement , 20 floors


The compound Office- commmerce District 2 The compound Office- commmerce District 2

Location: District 2, Ho Chi Minh city
Investment: 18.000.000 USD